ANSÖKAN

11 september 08:00 - 19:00Kulturhuset, Studion

Inkludering & Kompetens

VAD ÄR SKILLS360?

I Skills360 började vi med att fråga. På ett tiotal workshops har vi igen och igen ställt frågor om hur myndigheter idag inkluderar kompetens som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi har fått många svar. Flera hundra exempel på framgångar som redan finns inom staten. Nästan lika många utmaningar har räknats upp.

Den 11 september arrangeras Skills360 Hackathon av Arbetsgivarverket på Kulturhuset i Stockholm. Det är ett kunskapsdrivet hack, alltså inte ett programmeringshack. Det är ett unikt tillfälle där hela arbetsmarknaden samlas. Av totalt 80 deltagare kommer 40 personer från statliga verksamheter. Övriga är från ett tvärsnitt av samhällets sektorer - intresseorganisationer, näringsliv, akademi och start-ups. Tillsammans hittar vi nya lösningar för hur vi inkluderar kompetens som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Börjar Skills360 den 11 september?  Nej, utmaningar och goda exempel har utarbetats i workshops och samtal under ca ett år innan hacket. 

Slutar Skills360 den 11 september?  Ännu mera nej. Det här är bara början. Skills360 är en process för att se på just kompetens från alla vinklar. Hur går vi då från vilja till handling? Att långsiktigt kunna åstadkomma riktig förändring sker genom ändrade attityder och arbetssätt. Skills360 handlar om samverkan – liksom om kombinationen av framgångshistorier och utmaningar.

Vi vet att viljan att inkludera är stark i vårt samhälle och den 11 september börjar resan framåt. På Skills360 Hackathon går vi från vilja till handling genom samverkan.  Lösningarna kommer tas vidare ut i staten. Är du redo att vara med?

SKILLS360:s UTMANINGSBESKRIVNING

Hur kan vi hacka inkluderingen så vi får tillgång till allas kompetens ? 

HUR GÅR DET TILL ?

Vi kommer att samarbeta i 16 team med fem deltagare i varje. När du kommer på morgonen får du reda vilka personer som ingår i just ditt team. Under dagen kommer du att lära dig och få uppleva en idéprocess som bygger på Design Thinking. Erfarna facilatorer leder arbetet och hjälper teamen under hela processen. 

Vi bjuder på inspiration om Inkludering och Kompetens som du kan använda i ditt arbete under dagen. Mentorer från olika relevanta myndigheter och  samhällsaktörer kommer finnas på plats för feedback, rådfrågning och tips. Under dagen finns det tid för att lära känna andra deltagare i olika övningar och mingel. 

Dagen avslutas med presentation och vernissage av allas idéer. Därefter gör vi en people’s vote där vi tillsammans röstar fram de slutliga vinnarna. Hela dagen avslutas med prisceremoni, mat och ett mingel.

ANSÖKAN

Bidra med idéer!

Du kan bidra med idéer till Skills360 hackathon även om du inte är på plats. Ditt bidrag kommer att användas som underlag för alla deltagare på plats.

PROGRAM 

Dagens värdar: Tobias Degsell & Elcim Yilmaz

08.00- 08:30 Registrering & frukost 

08:30 - 08:45 Lär känna ditt team

08:45 - 09:00 Sofia Stigendal från Arbetsgivarverket och dagens värdar inleder och hälsar välkommen

09:00 Skills360:s inspirationstalare:

Ahmed Abdirahman, Näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare, grundare av Järvaveckan och The Global Village.

Ahmed delar med sig av sin personliga berättelse om inkludering och kompetens genom möten mellan människor, förebilder, personliga berättelser och kärleken och drivkraften till sin familj och sin bakgrund.

09:45 Framgångsberättelser från Kriminalvården, Arbetsförmedlingen, Changers Hub, Novare Peritos

10.30 Kick-off teamarbete: hur arbetet går till och vad som kommer att hända?

10.45 Idéarbete 

12:00 Lunch & mingel & fortsatt idéarbete

13:00 Fortsatt arbete med visualisering och beskrivning av slutlig lösning

14:00 Feedback session - mentorer finns på plats hela dagen, men här får teamen hjälp med att finputsa sin slutliga lösning

15.30 Brainbreak session

17:00 Mingel och slutpresentation av alla teamen i  vernissageformat och "People´s vote"

18:15 - 19.00  Avslutning med nätverksmingel med mat och dryck. Stanna och umgås med våra speciellt inbjudna gäster, myndighetsrepresentanter och alla hackdeltagare. Där har du chansen att hitta nya samverkanspartners för att ta idéerna vidare.  

ANSÖKAN

Utvalda ambassadörer & hackdeltagare

Ahmed Abdirahman
Inspirationstalare Skills360, Näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare, grundare av Järvaveckan och The Global Village

Sofia Stigendal
Hackvärd/Projektledare Skills360, Arbetsgivarverket

Elcim Yilmaz
Hackvärd/Förändringsagent, Grundare Superturken

Tobias Degsell
Hackvärd/Grundare Combiner

Susanne Fuglsang
Hackvärd/Producent Skills360, PROMAG/Innovation Pioneers

Anna Eriksson
HR-specialist, Kammarkollegiet

Patrik Åkesson
Projektledare Bred Kompetens Skåne, Länsstyrelsen Skåne

Karin Åslund
Projektledare Kompetensmatchning, Arbetsförmedlingen

Sara Omidian
HR-specialist, Migrationsverket

Per Lagerström
Kommunikationsansvarig, Futurion

Hans von Axelsson
Utredare, Myndigheten för delaktighet

Mia Karlsson
Projektledare, Länsstyrelsen Gävleborg

Fredrik von Essen
Näringspolitisk expert, IT & Telekomföretagen

Helena Lönnkvist
Senior handläggare HR-avdelningen HK, Kriminalvården

Camilla Denijs
HR-specialist, ansvarig mångfald och inkludering, Post-och Telestyrelsen

Suzan Hourieh Lindberg
Grundare The Social Few/Head of Diversity Management på Volvo Car Mobility

Lejla Babajic Löfgren
Programansvarig Nyanländas och utrikesföddas företagande i Sverige, Tillväxtverket

Niss Jonas Carlsson
Grundare Språkkraft

Våra mentorer

Ann Molin
Project Manager Hack for Sweden, Arbetsförmedlingen

Stina Boman Wittich
Medgrundare Brainpool

Siduri Poli
Grundare Changers Hub

Delal Apak
VD Novare Peritos

Georgios Karpathakis Jaenson
Grundare Underbara ADHD

Lou Rehnlund
Regional Samordnare på Hjärnkoll

Karl Pfeiffer
F.d. chefsjurist, Arbetsgivarverket


FAQ

VAD ÄR ETT HACKATHON?

Det finns många beskrivningar av vad ett hackathon är. För oss är det en mötesplats där personer med olika bakgrund och kompetenser som under en tidsbegränsad period arbetar tillsammans med att utveckla och skapa lösningar för en förutbestämd utmaning.

Ibland väljer vi att benämna hackathon med den enklare förkortningen ”hack” istället. Och när vi berättar om ”hackers” menar vi de som deltar på ett hackathon.

NÄR?

Tisdagen den 11  September 2018 kl 08.30-19.00 .

VAR?

Vi kommer att vara på Kulturhuset, Studion, i Stockholm. 

KOSTAR DET ATT DELTA?

Nej, om du blir utvald att delta så är det helt kostnadsfritt.

VAD KOMMER MAN ATT GÖRA?

Vi kommer att sätta ihop de utvalda deltagarna i team om max 5 personer baserat på kompetens och bakgrund för att säkerställa att det blir en så blandad grupp som möjligt. Tillsammans jobbar varje team med att skapa idéer, verktyg eller tjänster.

ÄR ANTALET PLATSER BEGRÄNSAT?

Ja, antalet är begränsat till totalt 80 deltagare. 

HUR ANSÖKER JAG?

Du ansöker via vårt anmälningsformulär här på sidan. Efter mottagen anmälan skickar vi en bekräftelse till dig om du har blivit en av de utvalda till de begränsade platserna. Anmäl dig i tid för att vara säker på att få en plats! 

ÄR DET EN TÄVLING?

Nej, det viktiga är att vara villig att dela med sig av sin kunskap för att skapa bästa möjliga lösning med sitt team.

VEM ÄGER IP-RÄTTIGHETERNA?

Alla som deltar har rätt till IP-rättigheterna (även kallat de immateriella rättigheterna) för de lösningar eller idéer som tas fram under hacket. Vi förbehåller oss dock rätten att få visa upp delar av resultatet i marknadsföringssyfte efter eventet. Vi som är arrangörer av hacket frånsäger oss allt ansvar kring eventuella dispyter om rättigheterna. Det är upp till varje deltagare att själva ta ansvar och ha koll på rättighetsfrågorna både innan och efter hacket.

MÅSTE JAG VARA PROGRAMMERARE?

För att hitta lösningar på verkliga problem så behövs olika kompetenser. Programmering är bara en del av lösningen och vi vill ha en bredd på professionerna som deltar. Skills360 Hackathon är för alla, både erfarna hackers och för de som aldrig varit med på ett hack tidigare. Det är ett perfekt tillfälle att träffa nya spännande personer med olika bakgrund och kompetenser, utveckla och komma på nya idéer. Tanken är att du skall lära dig något nytt, dela och få ny kunskap och samarbeta med andra för att lösa utmaningarna på ett konkret sätt.

BEHÖVER JAG TA MED MIG NÅGOT?

Ja, ta med en laptop och strömkabel till den. Vi kommer att se till att presentations-material som tex post-its, sax, tejp, papper, färgpennor m.m. finns på plats. 

KOMMER DET ATT FINNAS MAT?

Ja, vi bjuder på frukost, lunch, fika och mingelmat. Klockan 17 hålls avslutningspresentationerna och efter det följer ett nätverksmingel med speciellt inbjudna gäster och alla som varit deltagit under dagen. 

KAN JAG DELTA SOM GÄST?

Bara om du fått en personlig inbjudan. 

FINNS DET WIFI?

Ja, självklart har vi sett till att det finns bra uppkoppling i hela lokalen.

ÄR DET EN ÅLDERSGRÄNS?

Ja, du behöver ha fyllt 18 år.

MER FRÅGOR?

Om du har en fråga som vi inte besvarat här, får du gärna kontakta: hedda.lindselius@arbetsgivarverket.se

ANSÖKAN